Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Onze missie

Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseren we activiteiten en uitstapjes voor groepen mensen die in een kwetsbare situatie zitten.  We willen een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van de mensen en  helpen hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

De Co’s zijn bij Zes&Co heel belangrijk. Dat zijn namelijk alle mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Bezoek&co die wekelijks bij ouderen op bezoek gaan, de bedrijven en ondernemers die tijd, goederen of geld beschikbaar stellen om een Sinterklaasbijeenkomst voor bijstandsgezinnen te realiseren en alle andere mensen die met liefde tijd en energie steken om ons te helpen bij de activiteiten die we organiseren.

 

Stichting Zes&Co brengt leven in de brouwerij

Je kunt meer doen voor
een ander dan je denkt…

Wie en wat is Stichting Zes&Co

Zes&Co is in 2006 opgericht door zes vrouwen uit Leeuwarden. Na een aantal bestuurswisselingen bestaat het bestuur sinds begin 2018 uit Koos Pot, Stephanie de Groot en Desiree van Dijk-Attema.

De doelstellingen zoals vermeld in de stichtingsacte zijn:

 • het bevorderen van het welzijn en welbevinden van alle mensen van verschillende leeftijden en achtergronden,
  die in moeilijke omstandigheden verkeren;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede de stimulering van de bewustwording hieromtrent.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met onder andere: studenten-, ouderen-, jongeren-, kerkelijke- en liefdadigheidsorganisaties.

 

Wie zijn wij ---------

Stichting Zes&Co heeft zo haar eigen werkwijze

Hoe wij werken

Bij iedere activiteit die we willen organiseren maken we een begroting en proberen we zoveel mogelijk kosten te besparen door zaken gesponsord te krijgen bij bedrijven en organisaties. Het bedrag dat overblijft wordt aangevraagd bij een of meer lokale, regionale of landelijke fondsen. Een project wordt niet eerder uitgevoerd dan wanneer de begroting een volledig dekkingsplan heeft.

Verder zorgen we dat we voldoende Co’s (vrijwilligers) hebben om het project uit te voeren. Bijvoorbeeld Co’s die willen hepen bij het vervoer, studenten die sport- en spelactiviteiten voorbereiden en uitvoeren of vrijwilligers die ondersteunen bij een dagje-uit met kwetsbare ouderen.

 

Hoe wij dat betalen

Meestal signaleren we iets waarvan we vinden dat we er mee aan de slag moeten. Zo lazen we in de krant dat sommige senioren met alleen AOW op of nabij de armoedegrens leven en nauwelijks meer uitjes of uitstapjes hebben omdat ze er geen geld voor hebben. In sommige gevallen is een kopje koffie in bijvoorbeeld het wijkcentrum al financieel niet meer mogelijk. We bedachten een diner in de Stenden Hotelschool, waarbij we aan onze gasten vroegen om recepten aan te leveren van eten dat ze vroeger graag aten. Op deze manier leerden de studenten van de Hotelschool deze gerechten te koken en genoten onze gasten van een ‘ouderwetse’ maaltijd.

Bij veel activiteiten zoeken we samenwerking met professionele instanties of vrijwilligersorganisaties die bekend zijn met de mensen die we graag willen bereiken. Ouderenorganisaties, scholen, Fier Fryslân, gemeente Leeuwarden, welzijnsorganisaties en gebiedsteams. En we staan altijd open voor ideeën of plannen voor projecten!

 

We doen ons uiterste best voor een stralende lach…

Bezoek&Co

Bij Bezoek&Co gaan vrijwilligers en studenten wekelijks op bezoek bij ouderen die weinig tot geen sociaal netwerk hebben en weinig tot geen bezoek of aanspraak ontvangen. Daarnaast organiseren we activiteiten en uitstapjes rondom feestdagen, spelletjes- en muziekmiddagen.

Onze vrijwilligers bieden prettige activiteiten zoals een gesprek, een spelletje doen of er even op uit om te wandelen of te winkelen. Hierdoor wordt ook de weerbaarheid van de cliënten vergroot door versterking van zelfrespect. De vrijwilligers nemen in hun frequente contacten namelijk de tijd om vanuit het perspectief van de ouderen te zoeken naar de mogelijkheden om zelf de regie te houden.

Met Bezoek&Co willen we een beweging op gang brengen. Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Leeuwarden en omgeving. Voor meer informatie zie bezoekenco.nl

 

Sport en spel
 doet kinderen even denken aan iets anders…

Wat hebben we in het verleden gedaan

 • Diners voor ouderen met alleen AOW in samenwerking met de HBO- en MBO hotelscholen in Leeuwarden;
 • sport- en spelactiviteiten voor brusjes, broertjes en zusjes van kinderen die ernstig ziek zijn of leven met een zware handicap, waardoor deze brusjes vaak al op jonge leeftijd mantelzorger zijn;
 • verwendagen voor meiden die slachtoffer zijn van loverboys en/of eerwraak gerelateerd geweld;
 • diners in de Friesche Club voor eenzame en/of kwetsbare ouderen;
 • Sinterklaasmiddagen met diner in De Koperen Tuin voor bijstandsgezinnen en mensen die in de schuldsanering zijn beland:
 • Och Heden Ja- middagen voor (vroeg)dementerende ouderen. Aan de hand van foto’s vertelden de sprekers over het Leeuwarden van vroeger.

 

 

Wil je meer weten?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Noordersingel 78

8917 BB Leeuwarden

+31 6 12161610 info@zesenco.nl

Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Onze missie

Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseren we activiteiten en uitstapjes voor groepen mensen die in een kwetsbare situatie zitten.  We willen een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van de mensen en  helpen hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

De Co’s zijn bij Zes&Co heel belangrijk. Dat zijn namelijk alle mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Bezoek&co die wekelijks bij ouderen op bezoek gaan, de bedrijven en ondernemers die tijd, goederen of geld beschikbaar stellen om een Sinterklaasbijeenkomst voor bijstandsgezinnen te realiseren en alle andere mensen die met liefde tijd en energie steken om ons te helpen bij de activiteiten die we organiseren.

 

Stichting Zes&Co brengt leven in de brouwerij

Je kunt meer doen voor een ander dan je denkt…

Wie en wat is Stichting Zes&Co

Zes&Co is in 2006 opgericht door zes vrouwen uit Leeuwarden. Na een aantal bestuurswisselingen bestaat het bestuur sinds begin 2018 uit Koos Pot,  Stephanie de Groot en Desiree van Dijk-Attema.

De doelstellingen zoals vermeld in de stichtingsacte zijn:

 • het bevorderen van het welzijn en welbevinden van alle mensen van verschillende leeftijden en achtergronden,
  die in moeilijke omstandigheden verkeren;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede de stimulering van de bewustwording hieromtrent.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met onder andere: studenten-, ouderen-, jongeren-, kerkelijke- en liefdadigheidsorganisaties.

 

Wie zijn wij

Stichting Zes&Co heeft zo haar eigen werkwijze

Hoe wij werken

Meestal signaleren we iets waarvan we vinden dat we er mee aan de slag moeten. Zo lazen we in de krant dat sommige senioren met alleen AOW op of nabij de armoedegrens leven en nauwelijks meer uitjes of uitstapjes hebben omdat ze er geen geld voor hebben. In sommige gevallen is een kopje koffie in bijvoorbeeld het wijkcentrum al financieel niet meer mogelijk. We bedachten een diner in de Stenden Hotelschool, waarbij we aan onze gasten vroegen om recepten aan te leveren van eten dat ze vroeger graag aten. Op deze manier leerden de studenten van de Hotelschool deze gerechten te koken en genoten onze gasten van een ‘ouderwetse’ maaltijd.

Bij veel activiteiten zoeken we samenwerking met professionele instanties of vrijwilligersorganisaties die bekend zijn met de mensen die we graag willen bereiken. Ouderenorganisaties, scholen, Fier Fryslân, gemeente Leeuwarden, welzijnsorganisaties en gebiedsteams. En we staan altijd open voor ideeën of plannen voor projecten!

 

Hoe wij dat betalen

Bij iedere activiteit die we willen organiseren maken we een begroting en proberen we zoveel mogelijk kosten te besparen door zaken gesponsord te krijgen bij bedrijven en organisaties. Het bedrag dat overblijft wordt aangevraagd bij een of meer lokale, regionale of landelijke fondsen. Een project wordt niet eerder uitgevoerd dan wanneer de begroting een volledig dekkingsplan heeft.

Verder zorgen we dat we voldoende Co’s (vrijwilligers) hebben om het project uit te voeren. Bijvoorbeeld Co’s die willen hepen bij het vervoer, studenten die sport- en spelactiviteiten voorbereiden en uitvoeren of vrijwilligers die ondersteunen bij een dagje-uit met kwetsbare ouderen.

 

We doen ons uiterste best voor een stralende lach…

Bezoek&Co

Bij Bezoek&Co gaan vrijwilligers en studenten wekelijks op bezoek bij ouderen die weinig tot geen sociaal netwerk hebben en weinig tot geen bezoek of aanspraak ontvangen. Daarnaast organiseren we activiteiten en uitstapjes rondom feestdagen, spelletjes- en muziekmiddagen.

Onze vrijwilligers bieden prettige activiteiten zoals een gesprek, een spelletje doen of er even op uit om te wandelen of te winkelen. Hierdoor wordt ook de weerbaarheid van de cliënten vergroot door versterking van zelfrespect. De vrijwilligers nemen in hun frequente contacten namelijk de tijd om vanuit het perspectief van de ouderen te zoeken naar de mogelijkheden om zelf de regie te houden.

Met Bezoek&Co willen we een beweging op gang brengen. Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Leeuwarden en omgeving. Voor meer informatie zie bezoekenco.nl

 

Sport en spel
 doet kinderen even denken aan iets anders…

 • Diners voor ouderen met alleen AOW in samenwerking met de HBO- en MBO hotelscholen in Leeuwarden;
 • sport- en spelactiviteiten voor brusjes, broertjes en zusjes van kinderen die ernstig ziek zijn of leven met een zware handicap, waardoor deze brusjes vaak al op jonge leeftijd mantelzorger zijn;
 • verwendagen voor meiden die slachtoffer zijn van loverboys en/of eerwraak gerelateerd geweld;
 • diners in de Friesche Club voor eenzame en/of kwetsbare ouderen;
 • Sinterklaasmiddagen met diner in De Koperen Tuin voor bijstandsgezinnen en mensen die in de schuldsanering zijn beland:
 • Och Heden Ja- middagen voor (vroeg)dementerende ouderen. Aan de hand van foto’s vertelden de sprekers over het Leeuwarden van vroeger..

Wat hebben we in het verleden gedaan

 

Wil je meer weten?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Noordersingel 78

8917 BB Leeuwarden

+31 6 12161610 info@zesenco.nl

Noordersingel 78

8917 BB Leeuwarden

+31 6 12161610 info@zesenco.nl